I Børnehuset har vi en række politikker og retningslinjer, som vi arbejder efter. Nogle retter sig mod det praktiske daglige liv, andre mod en tydeliggørelse af vores pædagogiske holdning, og andre igen er formuleret til brug i helt særlige situationer.

Alle retningslinjer evalueres jævnligt, ligesom der kommer nye til efterhånden, som vi finder behov for det. Herunder finder du en liste over husets forskellige retningslinjer.

Børnemiljøvurdering Babuska 2018 maj

Børns sikkerhed 2018

Forældresamarbejde – værdigrundlag og procedurer 2018

Handleplan vedr. forebyggelse og håndtering af overgrebssager. 2018

Hygiejne retningslinjer 2018

Retningslinjer ved behov for skærpet opmærksomhed 2018

Retningslinjer ved sygdom i Børnehuset Babuska 2018

Sorg og kriseplan 2018

Sukkerpolitik 2018

Søvnpolitik 2018 Babuska