I Børnehuset har vi en række politikker og retningslinjer, som vi arbejder efter. Nogle retter sig mod det praktiske daglige liv, andre mod en tydeliggørelse af vores pædagogiske holdning, og andre igen er formuleret til brug i helt særlige situationer.

Alle retningslinjer evalueres jævnligt, ligesom der kommer nye til efterhånden, som vi finder behov for det. Herunder finder du en liste over husets forskellige retningslinjer.

Børnemiljøvurdering Babuska 2018 maj

Børns sikkerhed 2020

Forældresamarbejde – værdigrundlag og procedurer 2020

Handleplan vedr. forebyggelse og håndtering af overgrebssager 2020

Hygiejne retningslinier 2020

Persondataforordningen 2021

Rammer og retningslinier 2020

Retningslinjer ved behov for skærpet opmærksomhed 2019

Retningslinier ved sygdom i Børnehuset Babuska 2020

Sorg og kriseplan 2020

Sukkerpolitik 2020

Søvnpolitik 2020