I Børnehuset har vi en række politikker og retningslinjer, som vi arbejder efter. Nogle retter sig mod det praktiske daglige liv, andre mod en tydeliggørelse af vores pædagogiske holdning, og andre igen er formuleret til brug i helt særlige situationer.

Alle retningslinjer evalueres jævnligt, ligesom der kommer nye til efterhånden, som vi finder behov for det. Herunder finder du en liste over husets forskellige retningslinjer.

Børnemiljøvurdering Babuska 2018 maj

Børns sikkerhed 2019

Forældresamarbejde – værdigrundlag og procedurer 2019

Handleplan vedr. forebyggelse og håndtering af overgrebssager. 2019

Hygiejne retningslinjer 2019

Retningslinjer ved behov for skærpet opmærksomhed 2019

Retningslinjer ved sygdom i Børnehuset Babuska 2019

Sorg og kriseplan 2019

Sukkerpolitik 2019

Søvnpolitik 2019 Babuska