I Børnehuset har vi en række politikker og retningslinier, som vi arbejder efter. Nogle retter sig mod det praktiske daglige liv, andre mod en tydeliggørelse af vores pædagogiske holdning, og andre igen er formuleret til brug i helt særlige situationer.

Alle retningslinier evalueres jævnligt, ligesom der kommer nye til efterhånden, som vi finder behov for det. Herunder finder du en liste over husets forskellige retningslinier.

Forældresamarbejde – værdigrundlag og procedurer

Retningslinier ved behov for skærpet opmærksomhed

Handleplan vedr. forebyggelse og håndtering af overgrebssager

Sorg- og kriseplan

Børns sikkerhed

Retningslinier ved børns sygdom

Retningslinier for hygiejne

Sukker- og festpolitik