Vibeke   Leder
Neil  Pædagogisk medhjælp
Karin    Regnskab
Claus    Pedel