FORÆLDRESAMARBEJDE

Værdigrundlag

I Børnehuset Babuska har vi en anerkendende tilgang til samarbejde. Det gælder samarbejdet med børnene, med forældrene, med hinanden og med eksterne samarbejdsparter.

Det betyder, at vi i samarbejdet udviser respekt for den anden og anerkender den andens situation og holdninger, og at vi arbejder for at skabe en ligeværdig og respektfuld dialog i alle relationer.
Vi lægger vægt på at skabe et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de forældre, hvis børn vi har i vores daglige varetægt. Et godt og konstruktivt samarbejde mellem de voksne er helt afgørende for barnets trivsel og udvikling. Det er vores holdning, at relationen til barnets forældre aktivt skal plejes, således at hvert enkelt barn kan opleve sig kærligt omsluttet af de væsentlige voksne i dets liv.

Samarbejde i praksis

Derfor stiller vi også forventninger til forældres engagement og deltagelse i deres børns liv i Børnehuset. I dagligdagen tilstræber vi altid at have en god kontakt ifm. at barnet afleveres og hentes. En gensidig tydelig overlevering giver tryghed for både børn og voksne og styrker tillidsforholdet.

I Babuska har vi faste forældresamtaler: Indmeldelsessamtale, 3 måneders samtale samt årlige samtaler herefter. Derudover aftaler vi samtaler, når der viser sig behov for det. Vi lægger meget vægt på at have gode og tilstrækkelige voksensamtaler, og vi prioriterer altid at sætte tid af til en snak, når forældre ønsker det.

Vi har 3 forældremøder årligt. Forældremøderne er vigtige for dannelsen af fællesskabet omkring børnene, og vi forventer forældrenes aktive deltagelse i disse møder. Her orienteres der om aktuelle emner i gruppen, og der tages forskellige pædagogiske temaer op.

Vi har også 2 arbejdsdage årligt; en lørdag i foråret og én i efteråret. Det er altid en dejlig dag, hvor børn og voksne sammen får lavet rigtig mange ting til glæde for det daglige liv i Børnehuset. Nogle børn har valgt at omdøbe dagen til ‘arbejdsfest’; og det er lige hvad det er: En herlig aktiv dag med samvær og aktivitet i hver en krog. Og så er der fælles pizza- og kagespisning undervejs i dagen!

Ved hver gruppe har vi en boghylde med litteratur til udlån. Her kan forældre låne bøger med hjem til inspiration, og læsningen kan give stof til samtaler og drøftelser forældre og medarbejdere imellem.

Scroll to Top