POLITIKKER OG RETNINGSLINJER

I Børnehuset har vi en række politikker og retningslinjer, som vi arbejder efter. Nogle retter sig mod det praktiske daglige liv, andre mod en tydeliggørelse af vores pædagogiske holdning, og andre igen er formuleret til brug i helt særlige situationer.

Alle retningslinjer evalueres jævnligt, ligesom der kommer nye til efterhånden, som vi finder behov for det. Herunder finder du en liste over husets forskellige retningslinjer.

Børnemiljøplan

Hygiejne retningslinjer

Persondataforordningen

Pædagogisk årshjul 2020-2021 samt evaluering af året

Retningslinier ved sygdom i Børnehuset Babuska

Sikkerhed inde og ude

Sukkerpolitik

Søvnpolitik Babuska

Scroll to Top