SÅDAN ARBEJDER VI

Børnehusets organisation

Børnehuset Babuska er et privat dagtilbud. Vi skal, som alle andre dagtilbud , leve op til lovbestemte godkendelseskrav. Derudover beslutter vi selv, hvordan vi vil organisere og udforme vores arbejde i Børnehuset.

Hos os er vi organiseret i 7 børnegrupper. Vi arbejder ‘familie-orienteret’ i afgrænsede grupper. Dette gør vi for at bevare oplevelsen af hjemlighed og overskuelighed for børnene, selvom vi er en stor institution. Medarbejderne i de enkelte grupper tager således vare på deres egne børn og på dagligdagen i gruppen.

Hver gruppe har en gruppe-koordinator, som er overordnet ansvarlig for det pædagogiske arbejde i gruppen, og som deltager i det ugentlige husmøde.

Husmødet udgør den pædagogiske ledelse i Børnehuset Babuska. Her sidder de 7 gruppe-koordinatorer sammen med husets leder og koordinerer alle husets processer og arbejdsgange samt tager beslutning om mere principielle pædagogiske spørgsmål.

Den administrative ledelse varetages af husets leder.

Èn gang månedligt samles hele medarbejdergruppen til medarbejderkonference, hvor fælles anliggender drøftes, og hvor der orienteres fra forskellige fora.

Den øverste myndighed i Børnehuset Babuska er vores bestyrelse, som sætter de overordnede rammer for vores daglige liv. Husets leder og en medarbejderrepræsentant deltager uden stemmeret i bestyrelsens arbejde.

Scroll to Top