ÅRSMØDE

Hvert år i marts eller april afholdes årsmøde for forældre i Babuska.

På mødet fortæller bestyrelsen om det forgangne år og der orienteres om børnehusets økonomi. Der er desuden valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

I lige år vælges 2 repræsentanter og i ulige år 1. Disse vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

 

Scroll to Top