EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE

Eksterne samarbejdspartnere

Kommuner

Driftsmæssigt er vores væsentligste samarbejdspartner Skanderborg Kommune, som gennem pladsanvisningen yder driftstilskud til de børn, der går i Børnehuset. Derudover yder Kommunen støttetilskud til børn med særlige behov efter vurdering i visitationsudvalget. Skanderborg kommune yder desuden tilsyn med vores institution, og vi får hvert år besøg af vores tilsynsførende fra kommunen.

Vi har også børn hos os fra andre kommuner. Vi har jævnligt samarbejde med med Aarhus , Odder, Silkeborg og Horsens kommuner.

Fagligt samarbejde

Vi har et veludviklet samarbejde med flere eksterne fagfolk, som er tilknyttet vores børnehus som vejledere og sparringspartnere. Fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er det PPR psykologer, en tale-høre lærer samt en pædagogisk konsulent. Fra Sundhedsplejen er det børnefysioterapeuter og sundhedsplejersker. Vores forældre har ligeledes mulighed for at kontakte disse fagpersoner med spørgsmål og emner, de måtte have.

Skanderborg kommune har en dagtilbuds socialrådgiver ansat, som servicerer både institutioner og forældre omkring socialfaglige spørgsmål. Det har vi meget glæde af. Derudover kan vi efter behov få vejledning og sparring fra kommunens pædagogiske vejleder.

Faglige netværk

Vi indgår i flere faglige netværk; bl.a. netværk for private dagtilbud i Skanderborg Kommune, sprogkoordinator-netværk samt ledernetværk for Rudolf Steiner daginstitutioner i Jylland.

Nabo-fællesskab

I det daglige har vi en række samarbejdsområder med vores naboer Rudolf Steiner Skolen og Audonicon. De 3 institutioner deler samme pædagogiske grundlag, og der er bl.a. en naturlig udveksling af informationer omkring arrangementer, kurser mm.

De 3 institutioner udgør tilsammen et ‘Virksomhedscenter’, som på baggrund af en fælles kontrakt med Kompetencecenter Skanderborg tilbyder praktikpladser for borgere i afklaringsforløb, sprogpraktik mv. Derudover stiller vi os til rådighed for øvrige praktikforløb; såsom PA-praktik, skolepraktik, seminariepraktik og virksomhedspraktik. Vi inkluderer løbende mellem 1 – 4 praktikanter i det daglige arbejde.

Links til institutioner, vi samarbejder med

Audonicon

Hertha Levefællesskab

Rudolf Steiner skolen i Skanderborg

Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud

 

Scroll to Top