Børnehuset Babuskas bestyrelse:

Karen Margrethe Jørgensen (formand)

Asbjørn Ørild (forældrerepræsentant)

Lone Biehl (forældrerepræsentant)

Signe Strandby Palm Hansen (forældrerepræsentant)

Anders Rosenlund (suppleant)

Daniela Lot (suppleant)

Helle Jacobsen (udpeget medlem)

Tanja Eeg (medarbejderrepræsentant)

Vibeke Freising (leder)