Takster i Børnehuset Babuska i 2020

Prisen for en børnehaveplads er 1.990 kr. pr. md.
Hertil kommer et madbidrag på 500 kr. pr. md., som dækker al kost.

En vuggestueplads koster 3.370 kr. pr. md. Prisen er inkl. bleer.
Hertil kommer ligeledes et madbidrag på 500 kr. pr. md., som dækker al kost.

Juli måned er betalingsfri.

Udmeldelse skal ske skriftligt til d. 1. i en måned og med 1 mdr. opsigelsesvarsel.

Kommunen giver fripladser samt søskende moderationer på samme vilkår som til andre institutioner.