Takster i Børnehuset Babuska i 2021

Prisen for en børnehaveplads er 1.990 kr. pr. md.
Hertil kommer et madbidrag på 500 kr. pr. md., som dækker al kost.

En vuggestueplads koster 3.420 kr. pr. md. Prisen er inkl. bleer.
Hertil kommer ligeledes et madbidrag på 500 kr. pr. md., som dækker al kost.

>>> OBS.: Vi har 11 måneders opkrævning. Juli måned er betalingsfri.

Udmeldelse skal ske skriftligt til d. 1. i en måned og med 1 mdr. opsigelsesvarsel.

Kommunen giver fripladser samt søskende moderationer på samme vilkår som til andre institutioner.