Det pædagogiske grundlag for Børnehuset Babuska bygger på de tanker Rudolf Steiner fremlagde om livet og menneskets udvikling. Disse tanker kaldte han for antroposofi = visdom om mennesket (antro = menneske, sofia =visdom). Udgangspunktet for pædagogikken er, at mennesket overordnet udvikler sig trinvis i syvårs perioder. Du kan bl.a. læse mere om antroposofi på www.rudolfsteiner.dk.

Ifølge Rudolf Steiner lærer børn i de første syv år livet at kende, ved i deres leg at efterligne de voksne. Børn efterligner det, de ser de voksne gøre. Det er handlingen, der tæller. Det er derfor væsentligt, at de voksne i deres handlen og gøren er gode forbilleder for børnene.

For at understøtte børnene i at lære verden at kende og lære at færdes i den, arbejder vi i Børnehuset Babuska meget med genkendelige rytmer – i dagen, ugen og gennem året. Vi tager desuden afsæt i at stimulere børnenes sanser med naturlige og kvalitetsbevidste sanseoplevelser. Dette gør vi, fordi stimulering af alle sanserne har stor betydning for børnenes motoriske, sociale, kognitive og sjælelige udvikling.