Ledige stillinger

Stedfortræder med pædagogtimer søges til Børnehuset Babuska Skanderborg

Vi søger en stedfortræder til den daglige leder på 15 timer med supplerende pædagogtimer. Har du lyst til at indgå i et team af kompetente og dedikerede kolleger i Børnehuset Babuska? Synes du ledelsessparring samt pædagogisk arbejde lyder spændende, og har du administrative kompetencer, kan det være dig vi søger til stillingen som stedfortræder.

Børnehuset Babuska er en Rudolf Steiner institution med fire børnehavegrupper, en integreret gruppe og to vuggestuegrupper. Huset er normeret til 110 børn i alt. Trods størrelsen lægger vi stor vægt på en hjemlig og tryg atmosfære i de enkelte grupper. Dette understøttes af pædagogikkens fokus på rytme og genkendelighed i dagligdagen. Vi lægger desuden vægt på at være en moderne institution med en åben kommunikation og et dialogbaseret samarbejdsmiljø – eksternt såvel som internt. Børnehuset Babuska er en privat institution med lokale rammer og retningslinjer.

Om stillingen

Stillingen er delt mellem stedfortræderrollen og pædagogisk arbejde i huset.

Som stedfortræder får du ansvar for at sikre kontinuitet og sikkerhed i de ledelsesmæssige opgaver ved leders fravær samt generelt at skabe en bredere forankret ledelse af huset. I besættelsen af stillingen lægger vi vægt på, at du har erfaring med eller lyst til ledelsessparring. Stedfortræderens funktion er derudover at have en opdateret indsigt i lederfunktionens arbejdsopgaver, såsom personaleforhold, løn og timeforbrug, administration vedr. børn (besøg, optagelse og registrering, opkrævninger mv.), normering, drift- og økonomistyring samt ekstern og intern kommunikation og mødevirksomhed (inkl. tværfagligt distriktssamarbejde). Varetagelse af egne faste opgaveområder samt ad hoc-opgaver.

Det pædagogiske arbejde indgår som en vigtig del i forståelsen af organisationen, kollegernes dagligdag og de udfordringer og opgaver, som den daglige leder står med. Det er derfor en fordel, hvis du er uddannet Steinerpædagog eller er pædagog med indgående erfaring med Steiner pædagogikken.

Om dig

Du har gode administrative og kommunikative kompetencer.

Vi lægger vægt på at du har interesse i administrativt arbejde, kan organisere og have overblik, er velfunderet i det pædagogiske arbejde med børnene og fungerer godt i teamsamarbejde samt kan varetage ansvaret for forældresamarbejde.

Du kan handle selvstændigt og er et åbent, fleksibelt og engageret menneske med et positivt livssyn.

Ansættelsesvilkår

Stillingen som stedfortræder består af 15 timer administrativt arbejde pr. uge samt et antal pædagogtimer (minimum 15 timer, men gerne op til 20 timer pr. uge).

Arbejdssted: Børnehuset Babuska, Grønnedalsvej 16A, 8660 Skanderborg.

Kontakt og ansøgning

Stillingen er til besættelse pr. 1 december eller evt. før.

Send din ansøgning elektronisk til: babuska@babuska.dk 

Vi forventer at afholde samtaler i uge 43

Ansøgningsfristen er 11. oktober

For yderligere oplysninger:

Se babuska.dk eller kontakt Vibeke Freising på tlf. 86511983.

Scroll to Top